Het verhaal van Landgoed Vels

Verhuurd

Hellendoorn

Ergens begin 13e eeuw ontstond het Hanzestedennetwerk; een samenwerking tussen Duitse, Nederlandse, Scandinavische en andere Europese steden die een flinke economische activiteit teweegbracht. Als gevolg daarvan werden tal van herenhuizen, pakhuizen, kastelen en boerderijen gebouwd. Waaronder in 1705 pachtboerderij Vels.

Oplevering
2017
Rol Aedes
Investeerder & Ontwikkelaar
Status
Verhuurd
Functie
Landgoed

Kasteel Schuilenburg

Door nationaal park de Sallandse Heuvelrug in Overijssel stroomt een kleine rivier; de Regge. In de middeleeuwen maakte deze rivier deel uit van een belangrijke handelsroute. Op het punt waar de Regge en de weg tussen Hanzestad Zwolle en Almelo elkaar kruisen, wordt in 1339 Huis ter Molen gebouwd waarvan de naam in 1380 verandert in Kasteel Schuilenburg. In 1705 laat Baron Joachim Hendrik Adolf van Rechteren Limpurg naast het kasteel pachtboerderij Vels bouwen. Na het overlijden van de baron raakt het kasteel zodanig in verval dat het in 1780 wordt afgebroken. Het resterende puin wordt gebruikt voor de bestrating van de weg naar Zwolle.

Van rivier naar kanaal naar rivier

De Regge heeft zich oorspronkelijk, zoals elke rivier, op een organische manier een weg door het landschap gebaand. Om het toenemend vrachtverkeer te bedienen met een makkelijkere vaarroute werd de rivier steeds meer gekanaliseerd wat zijn effect had op de waterhuishouding en het landschap. In 2000 is de loop van de rivier naar zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht en kon het omringende land zich weer ontwikkelen als een natuurgebied met een eigen ecosysteem.

Een tweede effect had betrekking op de boerenbedrijven aan de rivier. De herstelde loop zat uitbreiding van die bedrijven in de weg en dus moesten deze verhuizen. Ook de melkveehouderij in de Vels boerderij.

Klassieke pachtboerderij

De Vels boerderij is in 1705 als een katerstede gebouwd. De voorkant was in gebruik als woonhuis en de achterkant als stal. In de loop van de tijd is een zogenaamd kookhuisje naast de boerderij bijgebouwd. Bij de aankoop in 2013 troffen we een boerderij aan die bouwkundig in slechte staat verkeerde. Ingrijpende herstelwerken waren nodig aan het dak en de stallen en de beeldverstorende dakkapellen moesten worden verwijderd. Om de boerderij volledig naar de originele staat terug te brengen, was vervolgens een omvangrijke restauratie noodzakelijk. 

Hergebruik

Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk gebruik te van aanwezige materialen. En dus is het gebintwerk volledig hergebruikt en zijn na het neerhalen de gevels weer opgetrokken uit de originele stenen. Behalve de voorgevel. Deze is bij aanvang van het werk in zijn geheel ingeklemd in een staalconstructie, opzijgezet en na het bouwen van de kelder weer tegen de nieuwe zijgevels teruggeplaatst. De voorgevel is niet afgebroken omdat in de verschillende stenen en het verschillend voegwerk alle ingrepen sinds 1705 zichtbaar zijn. 

De stal is weer opengemaakt en heeft daardoor zijn volle hoogte terug. De brandmuur tussen de stal en het woonhuis is gereconstrueerd. En het dak heeft weer een klassieke kap gekregen, op een kleine insnijding na die noodzakelijk was voor de lichtinval. Daarmee is de typologie van de klassieke boerderij volledig hersteld, terwijl het pand is veranderd in een sfeervolle, comfortabele woning. Vanuit de deel, het woongedeelte, is een glazen gang gemaakt naar het ‘slaaphuis’; hier heeft het voormalige kookhuisje plek gemaakt voor een nieuwe ruimte met <aantal?> slaapkamers <badkamer(s)?>.

 1. Winter 2014

  Overdracht bij de notaris

 2. Voorjaar 2015

  Demontage van de balkenconstructie en bakstenen, deze worden opgeslagen voor hergebruik.

 3. Zomer 2015

  Metalen hekwerken worden verwijderd ten gunste van het herstel van flora en fauna

 4. Winter 2015

  Voorgevel en houten balkenconstructie zijn gerestaureerd en worden teruggeplaatst

 5. Zomer 2016

  Hoofd constructie is gereed en het casco wordt verder afgemaakt

 6. Zomer 2017

  Afronding van het project

Restauratie van het landschap

Als in 2010 de melkveehouderij vertrekt, wordt niet alleen de boerderij maar ook het landschap gerestaureerd; een plek van intensieve landbouw verandert in natuur. Historische graanakkers keren terug en het biologisch beheer ervan maakt een einde aan het gebruik van insecticiden, pesticiden en niet-natuurlijke meststoffen. De biodiversiteit neemt snel toe; akkerkruiden, veldmuizen, vogels, bloemen, insecten en buizerds vinden weer een veilig plek. De bolvormige weilanden, hun vorm ontlenend aan het eeuwenlang uitrijden van mest, worden begraasd door runderen. En kilometers aan prikkeldraad rondom het terrein worden verwijderd om plaats te maken voor houtwallen die bescherming bieden aan dieren en een natuurlijke habitat creëren voor wild en insecten.

Onze andere places to live

Al onze Places to Live zijn ontwikkeld met één vraag in gedachten: hoe kunnen we ze werkelijk van betekenis laten zijn? We willen bijdragen aan het creëren van een betere leefomgeving voor de bewoners. We willen met respect voor de lokale cultuur buurtbewoners helpen om de buurt te verbeteren. En we besteden alle mogelijke aandacht aan het ontwerp van onze Places to Live en hoe die worden beleefd. Want of je nu incheckt voor een romantisch weekend of een iemand bent die tien jaar in een huis wil wonen, onze ideeën gastvrijheid zijn hetzelfde. 

Ontdek onze Places to Live