Duurzaamheid

Het creëren van plekken voor de lange termijn

Als we een Aedes Place ontwikkelen, denken we verder dan vandaag of morgen. Om de simpele reden dat wij onze ontwikkelingen willen laten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de generaties van nu en van morgen. Dat komt recht uit het hart; duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. Bij elke beslissing die we nemen, houden we rekening met de sociale, economische en ecologische impact ervan; wat betekent dit voor de toekomst? Hoe komen we tot duurzame oplossingen voor ontwikkelingen die tot in lengte van dagen relevant moeten blijven? Die van betekenis zijn en blijven voor de mensen die er wonen en werken? Die een buurt nieuw leven inblazen? Het is onze manier van denken en doen en eerlijk gezegd kunnen we ons geen andere manier voorstellen.

Het is geen beleid, het is een mentaliteit

Wij houden van innovatie. Op elk gebied, maar vooral als het om duurzaamheid gaat in combinatie met architectuur, design en manieren van bouwen. Wij zijn niet bang om experimenten aan te gaan om innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen in duurzaamheid. En met die oplossingen ook daadwerkelijk aan het werk te gaan. 

Circulariteit is voor ons van grote betekenis. Wij gaan ver in het zoeken en vinden van manieren om materialen en onderdelen te repareren en te hergebruiken. Maar ook in de manier waarop we zakendoen, inkopen, relaties aangaan en optreden als werkgever zoeken we naar manieren om constructief in gebruik te houden wat goed is. We zijn zeker niet perfect in ons doen en laten en evenmin hebben we overal een antwoord op. Maar we halen alles uit de kast om de wereld iets mooier en beter achter te laten. Want wat we doen, doen we voor de lange termijn.

De wereld van morgen

Hoe komt al dat duurzaamheidsdenken, circulair bewustzijn en aandacht voor de natuur en biodiversiteit tot uitdrukking? In een manier van werken die is gebaseerd op een aantal principes. In het rotsvaste geloof dat aandacht voor wat er leeft en bloeit op deze aarde nodig is om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van mensen op een verantwoorde manier de kans te geven om te groeien. En in het direct toepassen van innovaties op het gebied van duurzaamheid. 

In 2011 installeerden we het eerste warmte-koudeopslagsysteem (WKO) in een hotel in Amsterdam. In 2018 pasten we volledig gebalanceerde WKO-technologie toe om het zwembad van Soho House in Amsterdam te verwarmen. We stimuleren biodiversiteit door de toepassing van sedumdaken, blauw-groene daken en biodiversiteitstuinen. En in het Smart Roof-experiment bij de Mannoury appartementen worden de lange termijneffecten van een vernieuwend blauw-groen dak onderzocht. Bij elke Aedes Place gebruiken we alle mogelijkheden om innovaties te integreren, te testen en als het kan te verbeteren. 

Bij het kiezen voor verantwoorde vooruitgang hoort ook de bereidheid om onze manier van werken te heroverwegen als dat leidt tot duurzamere resultaten voor het milieu, de samenleving en alle stakeholders. Maar vooral voor toekomstige generaties. Door met een open vizier te kijken naar de toekomst en innovaties te stimuleren en te integreren in onze projecten, hopen we onze sector van binnenuit te inspireren. Omdat een duurzame benadering van de toekomst voor iedereen van belang is. 

 1. Burgerziekenhuis, 2011

  Eerste WKO systeem in Amsterdam

  Het plaatsen van Gierzwaluw en vleermuis nesten

 2. Andaz, 2012

  Het plaatsen van een WKO systeem en sedum daken

  Aanleg binnentuin met als doel de biodiversiteit te stimuleren

 3. Landgoed Vels, 2017

  Het plaatsen van zonnepanelen

  Toepassing landschapsherstel en biodiversiteit

 4. Hyatt Regency Amsterdam, 2017

  Hoogste score BREAAM certificering behaald t.b.v. een hotel opening

 5. Soho House Amsterdam, 2018

  Groen-blauw dak /Permavoid geïmplementeerd, WKO systeem geïnstalleerd en toegepast om zwembad te verwarmen

 6. Sarphatistraat 24, 2020

  Eerste gasloze appartementen complex in Amsterdam

 7. Mannoury, 2021

  Smartroof project, researching efficiency of green vs black roof

  Smartroof project, research op efficiëntie groen dak versus zwart dak

Innovatielaboratorium

Onder de naam Aedes Cares hebben we een stichting in het leven geroepen die als een innovatief laboratorium voor duurzaamheid en innovatie functioneert. We hebben duurzaamheidsexperts benaderd, waaronder professoren, hoogleraren en deskundige branchegenoten, om deze denktank vanuit een breed perspectief inhoud te geven. We onderhouden een goede relatie met de Gemeente Amsterdam en met studenten die zich bezighouden met duurzaamheidsinnovaties. Samen met al deze mensen en partijen richten we ons op het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijke experimenten binnen onze projecten en het delen van de resultaten met de buitenwereld. 

Een van de onderzoeken die momenteel lopen betreft het recyclen van glas uit gebouwen die worden gesloopt. Wij willen dat glas liever hergebruiken voor nieuwe ontwikkelingen in plaats van weggooien. Of dat recyclen lukt, zal moeten blijken. Maar dat is juist het fascinerende van duurzaamheidsinnovatie; je hoopt altijd dat je ideeën werken, maar als dat niet zo is, ga je met hetzelfde enthousiasme verder met het volgende experiment.